Nowy dział - ogłoszenia!
Reklama
Aktualności
2010-12-13 09:00:00

Dziś dwudziesta dziewiąta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dla wielu z nas to zamierzchła historia, o której nie bardzo chcemy pamiętać. Dla pokolenia, które było zmuszone w tym uczestniczyć to powrót do przykrych wspomnień często bardzo  bolesnych.  Przez bardzo długi okres nie można było mówić o rzeczywistych powodach wprowadzenia stanu wojennego. Oficjalnym powodem powszechnie rozgłaszanym przez ówczesną władzę był narastający kryzys gospodarczy kraju. Rzeczywiste powody były jednak inne. Przywódcy reżimu komunistycznego zaczęli obawiać się utraty władzy. Obawy te spowodowane były coraz prężniej rozwijającym się niezależnym ruchem związkowym w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym ,, Solidarność ‘’. Stopniowo istotnie zaczęło spadać poparcie dla rządów komunistycznych. Za najważniejszy jednak argument dla wprowadzenia stanu wojennego, komuniści uznali groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego.

Zaczęło się około północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku licznymi zatrzymaniami działaczy ,,Solidarności’’. Wkrótce przerwano wszystkie programy radiowe, telewizyjne, połączenia telefoniczne. Na ulicach pojawiły się wozy opancerzone oraz czołgi. Wprowadzono godzinę policyjną. Stan wojenny trwał do lipca 1983 roku. Pochłonął wile ofiar ale jednocześnie był swego rodzaju prologiem dla przemian, które wkrótce ogarnęły nasz kraj. 

wstecz drukuj