Nowy dział - ogłoszenia!
Reklama

Specjalne strefy wspomagające rozwój przemysłu

W Rawie Mazowieckiej nasi wspaniali wytyczyli dwie strefy przemysłowe . W obu tych strefach jest jeszcze 50ha terenów pod inwestycje a miejsca są jeszcze wolne .

 

Strefa Mszczonowska

Strefa ta jest leży wzdłuż drogi S8 Wrocław - Warszawa . W roku 2002 pojawiły się tam pierwsze

inwestycje.

Strefa Skierniewicka

Położona w obrębie obwodnicy miasta Rawa Mazowiecka. Jak narazie jest tam jeden zakład

teren czeka na nowych inwestorów .

 

W obrębie Rawy jest sporo gruntów przemysłowych należących do Powiatu które czekają na nowe inwestycje, obszar ten zajmuje około 91 ha. Zajmują obręb drogi krajowej S8.

drukuj